שאלון מחקר

שלום רב,

נודה לך מאוד אם תואיל להקדיש דקות ספורות מזמנך היקר כדי לענות על השאלון דלהלן. התשובות נחוצות למחקר כלכלי חברתי שנערך על ידי קבוצת חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון. השאלון אנונימי לחלוטין ולא יכלול כל פרט מזהה. התשובות והנתונים שייאספו בסקר זה חסויים וישמשו לצורכי מחקר בלבד ולא יועברו בשום אופן לגורם אחר.

השאלון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לנשים וגברים כאחד. אנא השתדל לענות על השאלות באופן מדויק ככל האפשר.

השתתפותך במחקר היא בהתנדבות. אם מסיבה כלשהי הנך חש כי השאלון איננו נעים לך, פוגע בך או ברגשותיך או מכל סיבה שהיא ברצונך להפסיקו אתה יכול לעשות כן בכל שלב בו תרצה ללא כל קנס. תשובותיך יישמרו אך ורק באם תשלים את השאלון עד סופו.

במידה וברצונך לקבל פרטים נוספים על המחקר, או אם ישנן שאלות כלשהן בקשר לשאלון, ניתן לפנות ליעקב בייאר, המחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון באמצעות המייל הבא:

ymebayer@gmail.com

בין המשתתפים במחקר שימלאו השאלון עד תומו, יוגרל שובר קניה על סך 100 ₪. בסוף השאלון תתבקש למלא פרטי התקשרות (טלפון או אי-מייל) שישמשו לצורך הענקת הפרס לזוכה ולצורך זה בלבד.

בברכה,

צוות המחקר

שלב א׳

בכל אחת מהשאלות הבאות יוצגו לפניך מילההסימון ### ושני צבעים. נדרש ממך, במהירות ובדיוק המקסימליים, לציין מהו הצבע בו כתובה המילה. השתדל לא לשים לב למילה עצמה אלא רק לצבע בו היא כתובהכתוב הסימון ###.

הבחירה מתבצעת באמצעות מקשי המקלדת: לחץ על האות P כדי לבחור בצבע מצד ימין, ובאות Q כדי לבחור בצבע מצד שמאל.

דוגמה

בדוגמה הבאה, עליך לבחור בריבוע השמאלי (כחול), באמצעות לחיצה על המקש Q.

מספריים###

שים לב: שתי השאלות הראשונות יהיו דוגמה להתנסות, ותוצאותיהן לא ירשמו.

השאלון יחל בעוד

...

שלב ב׳

בשאלות הבאות יוצגו לפניך מילה ושני צבעים. נדרש ממך, במהירות ובדיוק המקסימליים, לציין מהו הצבע הכתוב במילה.

הבחירה מתבצעת באמצעות מקשי המקלדת: לחץ על האות P כדי לבחור בצבע מצד ימין, ובאות Q כדי לבחור בצבע מצד שמאל.

דוגמה

בדוגמה הבאה, עליך לבחור בריבוע השמאלי (כחול), באמצעות לחיצה על המקש Q.

כחול

בשאלות הבאות יוצגו לפניך מילה ושני צבעים. נדרש ממך, במהירות ובדיוק המקסימליים, לציין מהו הצבע בו כתובה המילה.

הבחירה מתבצעת באמצעות מקשי המקלדת: לחץ על האות P כדי לבחור בצבע מצד ימין, ובאות Q כדי לבחור בצבע מצד שמאל.

דוגמה

בדוגמה הבאה, עליך לבחור בריבוע הימני (אדום), באמצעות לחיצה על המקש P.

אדום

שלב ג׳

בשאלות הבאות יוצגו לפניך מילה ושני צבעים. יש לבחור בצבע בו כתובה המילה (למשל במקרה בו המילה כחול כתובה בצבע אדום, יש לבחור בצבע אדום).

נדרש ממך, במהירות ובדיוק המקסימליים, לציין מהו הצבע בו כתובה המילה. השתדל לא לשים לב למילה עצמה אלא רק לצבע בו היא כתובה.

הבחירה מתבצעת באמצעות מקשי המקלדת: לחץ על האות P כדי לבחור בצבע מצד ימין, ובאות Q כדי לבחור בצבע מצד שמאל.

דוגמה

בדוגמה הבאה, עליך לבחור בריבוע הימני (אדום), באמצעות לחיצה על המקש P.

כחול

בשאלות הבאות יוצגו לפניך מילה ושני צבעים. יש לבחור בצבע בו כתובה המילה (למשל במקרה בו המילה כתובה בצבע אדום, יש לבחור בצבע אדום).

נדרש ממך, במהירות ובדיוק המקסימליים, לציין מהו הצבע בו כתובה המילה.

הבחירה מתבצעת באמצעות מקשי המקלדת: לחץ על האות P כדי לבחור בצבע מצד ימין, ובאות Q כדי לבחור בצבע מצד שמאל.

דוגמה

בדוגמה הבאה, עליך לבחור בריבוע הימני (אדום), באמצעות לחיצה על המקש P.

אדום


תשובה נכונה

תשובה שגויה

חלק ד׳: שאלון בקבלת החלטות

במסגרת חלק זה של השאלון מציעים לך לבחור בין קבלת סכום מסוים היום ובין דחייתו וקבלת סכום אחר בעתיד. בכל אחת מהשאלות הבאות עליך לענות מהו הסכום המינימלי עבורו תסכים לדחות את הסכום בתקופה שצוינה.

סכום של 600 ₪ אמור להיות מופקד היום לחשבון הבנק שלך. מציעים לך לדחות את ההפקדה ולקבל במקומה סכום אחר בעוד שבוע מהיום.

מהו הסכום המינימלי אותו תהיה מוכן לקבל בעוד שבוע מהיום על מנת לדחות את הפקדת הכסף?

במקום 600 ₪ היום אהיה מוכן לקבל בעוד שבוע

סכום של 600 ₪ אמור להיות מופקד היום לחשבון הבנק שלך. מציעים לך לדחות את ההפקדה ולקבל במקומה סכום אחר בעוד חודש מהיום.

מהו הסכום המינימלי אותו תהיה מוכן לקבל בעוד חודש מהיום על מנת לדחות את הפקדת הכסף?

במקום 600 ₪ היום אהיה מוכן לקבל בעוד חודש

סכום של 600 ₪ אמור להיות מופקד היום לחשבון הבנק שלך. מציעים לך לדחות את ההפקדה ולקבל במקומה סכום אחר בעוד חצי שנה מהיום.

מהו הסכום המינימלי אותו תהיה מוכן לקבל בעוד חצי שנה מהיום על מנת לדחות את הפקדת הכסף?

במקום 600 ₪ היום אהיה מוכן לקבל בעוד חצי שנה

סכום של 600 ₪ אמור להיות מופקד היום לחשבון הבנק שלך. מציעים לך לדחות את ההפקדה ולקבל במקומה סכום אחר בעוד שנה מהיום.

מהו הסכום המינימלי אותו תהיה מוכן לקבל בעוד שנה מהיום על מנת לדחות את הפקדת הכסף?

במקום 600 ₪ היום אהיה מוכן לקבל בעוד שנה

סכום של 3,000 ₪ אמור להיות מופקד היום לחשבון הבנק שלך. מציעים לך לדחות את ההפקדה ולקבל במקומה סכום אחר בעוד שבוע מהיום.

מהו הסכום המינימלי אותו תהיה מוכן לקבל בעוד שבוע מהיום על מנת לדחות את הפקדת הכסף?

במקום 3,000 ₪ היום אהיה מוכן לקבל בעוד שבוע

סכום של 3,000 ₪ אמור להיות מופקד היום לחשבון הבנק שלך. מציעים לך לדחות את ההפקדה ולקבל במקומה סכום אחר בעוד חודש מהיום.

מהו הסכום המינימלי אותו תהיה מוכן לקבל בעוד חודש מהיום על מנת לדחות את הפקדת הכסף?

במקום 3,000 ₪ היום אהיה מוכן לקבל בעוד חודש

סכום של 3,000 ₪ אמור להיות מופקד היום לחשבון הבנק שלך. מציעים לך לדחות את ההפקדה ולקבל במקומה סכום אחר בעוד חצי שנה מהיום.

מהו הסכום המינימלי אותו תהיה מוכן לקבל בעוד חצי שנה מהיום על מנת לדחות את הפקדת הכסף?

במקום 3,000 ₪ היום אהיה מוכן לקבל בעוד חצי שנה

סכום של 3,000 ₪ אמור להיות מופקד היום לחשבון הבנק שלך. מציעים לך לדחות את ההפקדה ולקבל במקומה סכום אחר בעוד שנה מהיום.

מהו הסכום המינימלי אותו תהיה מוכן לקבל בעוד שנה מהיום על מנת לדחות את הפקדת הכסף?

במקום 3,000 ₪ היום אהיה מוכן לקבל בעוד שנה

חלק ה׳

ענה על השאלות הבאות:

 1. מחבט וכדור עולים יחד 1.10 ₪. המחבט עולה 1.00 ₪ יותר מהכדור. כמה עולה הכדור?

  אג׳
 2. אם 5 מכונות מייצרות ב-5 דקות 5 מכשירים, כמה זמן ייקח ל-100 מכונות לייצר 100 מכשירים?

  דק׳
 3. קבוצת חבצלות צומחת על פני אגם. בכל יום, השטח שתופסות החבצלות מוכפל בגודלו. אם תוך 48 ימים שכבת החבצלות כיסתה את האגם כולו, כמה זמן לקח לשכבת החבצלות לכסות מחצית משטח האגם?

  ימים

חלק ו׳

ענה על השאלות הבאות:

 1. הנח שמציעים לך לקנות כרטיס המקנה זכות להשתתף בהגרלה. במסגרת הגרלה זו מטילים מטבע. אם המטבע נופל על ״עץ״ תזכה ב-₪2,000, ואם הוא נופל על ״פאלי״ לא תזכה בדבר. מהו הסכום המירבי אותו תהיה מוכן לשלם עבור כרטיס להגרלה זו?

 2. מציעים לך לקנות את ההימור הבא תמורת שני שקלים. ההימור מאפשר לזכות בארבעה שקלים בהסתברות של 50%, או לא לזכות בדבר בהסתברות של 50%. האם תקנה את ההימור?

 3. במידה והיית נדרש לבחור, איזו משתי האפשרויות הבאות היית מעדיף:

 4. מציעים לך לקנות את ההימור הבא תמורת ₪12,000. ההימור מאפשר לזכות ב-₪24,000 שקלים בהסתברות של 50%, או לא לזכות בדבר בהסתברות של 50%. האם תקנה את ההימור?

שאלון אישי

פרטי שאלון זה הנם חסויים. עורכי המחקר מתחייבים לעשות שימוש במידע רק לצורך ניתוחים סטטיסטיים.

אנא מלאו השאלון בחופשיות ובכנות מקסימלית.

שאלון זה מולא באמצעות:

שנת לידה:

מין:

השכלה:

מצב משפחתי:

ההכנסה הממוצעת נטו למשפחה בישראל היא 11,354 ₪ לחודש. בחר את ההגדרה המתאימה ביותר להכנסה המשפחתית שלך (הכנסת שני בני הזוג מכלל המקורות):

כמה ילדים יש לך? במידה ואין לך ילדים, רשום 0.

היכן נולדת?

באיזו שנה עלית לארץ?

האם אתה עובד (בהיקף כלשהו)?

השכר הממוצע ברוטו לשכיר בישראל לחודש היא 7,949 ₪ לחודש. בחר את ההגדרה המתאימה ביותר להכנסתך (אנא התייחס לכלל הכנסותיך, מעבודה או אחרות):

מהי דתך?

כיצד היית מגדיר את שיוכך העדתי?

כיצד היית מגדיר את זיקתך לדת?

באופן כללי, כיצד היית מגדיר את מצבך הבריאותי?

אנא קרא את ההיגדים הבאים ודרג בין 1 (לא נכון לחלוטין) עד 5 (נכון במידה רבה) עד כמה הם נכונים עבורך:

1
לא נכון לחלוטין
2 3 4 5
נכון במידה רבה
אני נוטה לחלות בקלות רבה יותר מאשר אנשים אחרים
רמת הבריאות שלי דומה לזו של מרבית האנשים שאני מכיר
אני מצפה כי מצב בריאותי יתדרדר בעתיד הקרוב

במידה ויש לך הערות/הצעות יעול בנוגע לשאלון, נשמח לשמוע.

בין המשתתפים במחקר יוגרל שובר קניה על סך 100 ש"ח. אנא מלא פרטי התקשרות (טלפון או אי-מייל) שישמשו לצורך הענקת הפרס לזוכה ולצורך זה בלבד:

אנא המתן...

תשובותיך נשמרות.

אנו מודים לך על הזמן שהקדשת למילוי הסקר.

תשובותיך נשמרו.